?

Silva Rerum of the Atom

Enough to power a small city!

Name:
Marek
Location:
External Services:
  • minstrel666@livejournal.com
  • minstrel666@jabster.pl
  • minstrelmcmlxxxvi


"You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life." -- Albert Camus

Hey, everyone! Marek "Minstrel" here. I started this journal as a literary practice of sort: I wanted to write reviews and critiques and such, but it went its own way. Now, as I follow the lifes of my friends back home (I'm studying linguistics far away from where I grew up) in their blogs, they can now follow mine here.

So, come on down and have a read. I still do reviews, so I may point you towards some interesting books and such, if nothing else.
"Jeśli będziesz wciąż poszukiwał natury szczęścia, sam nigdy nie będziesz szczęśliwy. Jeśli będziesz poszukiwał sensu życia, nigdy życia nie zaznasz." -- Albert Camus

Czołem wszystkim! Mówi Marek "Minstrel". Zacząłem ten dziennik jako swojego rodzaju ćwiczenie literackie: chciałem pisać recenzje, krytykę i tym podobne, ale wszystko poszło własną drogą. Dziś, kiedy ja śledzę życie swoich przyjaciół w domu (studiuję lingwistykę daleko od miejsca w którym dorastałem) poprzez ich blogi, oni mogą śledzić moje właśnie tutaj.

Więc wpadnij i sobie czytnij coś. Wciąż piszę recenzje, więc mogę was przynajmniej nakierować na jakąś interesującą książkę albo co.

Statistics